ekotypowy 7
   Powierzchnia użytkowa: 141,3m2 + 28,9m                 
   Powierzchnia użytkowa łącznie: 172,2m2

   Powierzchnia zabudowy: 131,5m2
   Wysokość do kalenicy: 8,6m
   Kąt nachylenia dachu: 40 stopni
   Wymiary zewnętrzne: 12,5 x 11,1m
  
                                           
EUco <40 [kWh/m2 rok]

             
   Zapotrzebowanie na ciepło:
   40,5W/m2 i 15,6W/m3 

cena projektu: 2500zł

karta projektu
lustrzane odbicie

realizacjeekotypowy 1     125,7m2 ekotypowy 2   125,4m2 ekotypowy 3   131,9m2
ekotypowy 4   126m2 ekotypowy 5   183,4m2 ekotypowy 6   175,1m2

ekotypowy 7   141,3m2 ekotypowy 8   323,2m2

                                                                                                 

copyrights ekoarchitekci 2011